Aktiviteti i Federatës 1991

G jatë periudhës që ka funksionuar Federata e Shëndetësisë prej krijimit të saj, ka patur një aktivitet të dendur dhe rezultativ, lidhur me shqetësimet dhe mangësitë e ngritura nga punonjësit e këtij sektori si dhe nga kontaktet, debatet, takimet e marrëveshjet e arritura për zgjidhje konkrete e me afate si me Ministrinë e Shëndetësisë, Ekonomisë Financave, Ministrinë e Punës e Përkrahjes Sociale, Kryetarin e Kuvendit Popullor, Presidentin e Republikës e të tjera Instanca në rrethe të vendit.

 Realizimi sipas datave respektive

Data 23/04/1991 - Durrës, krijohet Federata Sindikale e Pavarur e Punonjësve të Shëndetësisë.

Data 24/04/1991 - Drejtoi një thirrje punonjësve të sektorit të Shëndetësisë të Shqipërisë ku kërkoi aderimin e tyre në Federatë si dhe parashtroi 7 pika kërkese për zgjidhje.

Data 29/04/1991 - Pesë pika kërkesash drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Këshillit të Ministrave.

Data 30/06/1991 - Grup kërkesash drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë

Data 24/07/1991 - Takim me Ministrinë e Shëndetësisë me Ministrin z. Sabit Brokaj (13 pika)

Data 16-19/10/1991 - Takim në Këshillin e Ministrave (4 pika).

Data 31/10/1991 - Takim me Ministrinë e Shëndetësisë z. Sabit Brokaj (2 pikë).

Data 2/11/1991 - Takim me Ministrinë e Shëndetësisë z. Sabit Brokaj (dhe Drejtorin e Drejtorisë Ekonomike z. Agim Rrapaj) (1 pikë).

Data 02/11/1991 - Takim me Zëvendës Ministrin e Financave z. Arben Bakllamaja dhe Drejtorin e Buxhetit z. Selman Bllaci (1 pikë).

Data 24/12/1991 - Takim në Qeveri me kryeministrin z. Vilson Ahmeti e Ministra të tjerë.

Data 27/12/1991 - Takim në qeveri me kryeministrin z. Vilson Ahmeti e Ministra të tjerë.

 Realizimi sipas datave respektive

Data 23/04/1991 - Durrës, krijohet Federata Sindikale e Pavarur e Punonjësve të Shëndetësisë.

Data 24/04/1991 - Drejtoi një thirrje punonjësve të sektorit të Shëndetësisë të Shqipërisë ku kërkoi aderimin e tyre në Federatë si dhe parashtroi 7 pika kërkese për zgjidhje.

Data 29/04/1991 - Pesë pika kërkesash drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Këshillit të Ministrave.

Data 30/06/1991 - Grup kërkesash drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë

Data 24/07/1991 - Takim me Ministrinë e Shëndetësisë me Ministrin z. Sabit Brokaj (13 pika)

Data 16-19/10/1991 - Takim në Këshillin e Ministrave (4 pika).

Data 31/10/1991 - Takim me Ministrinë e Shëndetësisë z. Sabit Brokaj (2 pikë).

Data 2/11/1991 - Takim me Ministrinë e Shëndetësisë z. Sabit Brokaj (dhe Drejtorin e Drejtorisë Ekonomike z. Agim Rrapaj) (1 pikë).

Data 02/11/1991 - Takim me Zëvendës Ministrin e Financave z. Arben Bakllamaja dhe Drejtorin e Buxhetit z. Selman Bllaci (1 pikë).

Data 24/12/1991 - Takim në Qeveri me kryeministrin z. Vilson Ahmeti e Ministra të tjerë.

Data 27/12/1991 - Takim në qeveri me kryeministrin z. Vilson Ahmeti e Ministra të tjerë.

  Viti 1992

- Problemet e sektorit të shëndetësisë kërkojnë zgjidhje urgjente

- Nga takimi në Ministrinë e Shëndetësisë me Ministrin z. Kristo Pano

- Pengesat dhe drejtimet e punës sonë në vazhdim.

- Takim pune në Ministrinë e Shëndetësisë me z. Kristo Pano.

- Telegram z. Tritan Shehu, Ministër i Shëndetësisë

- Shërbimi shëndetësor të plotë mund dhe duhet ta organizojë vetëm shteti

- Përshëndetje me rastin e një vjetorit të krijimit të Federatës

- Lufta sindikale të jetë:

- Më tepër vlerësim punës së inspektorit sanitar.

- Demostrim paqësor proteste, para Radio Televizionit.

- Takim pune në Ministrinë e Shëndetësisë.

- Nënshkruhet bashkëpunimi Shehu - Mano.

- Takim pune në spitalin e Burrelit me punonjësit e grevës.

- Takim me zv/Ministrin e Ekonomisë e Financave z. Robert Çeku

- Pjesëmarrje në kongresin e parë të Partisë Socialiste.

- Një kërkesë për Qeverinë dhe parlamentin.

- Aktiviteti 3-mujor i kryetarit të Federatës së Shëndetësisë

- U mblodh Këshilli Kombëtar i Federatës së Shëndetësisë së Shqipërisë.

- Deklaratë - drejtuar, Presidentit, k/Ministrit, Min. Shëndetësisë e Financave.

- Fjala e mbajtur në Manifestimin Paqësor në sheshin "Skënderbej" nga kryetari M.Mano.

- Intervistë e Kryetarit të Federatës z. Mano, dhënë gazetarit të radios.

- Kërkesa që duan zgjidhje urgjente. Intervitë e z.Mano.

- Aktiviteti i Federatës 1992.

Aktivitetet 1992

Data 08/01/1992 - Tetë pika kërkesash drejtuar Qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë.

Data 08/01/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Kristo Pano.

Data 28/02/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Kristo Pano (kërkesat e mësipërme)

Data 11/03/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë (për shqetësimet e spitalit të Koplikut).

Data 15/04/1992 - Takim me Presidentin e Republikës z. Sali Berisha (u bënë prezent shqetësimi e punonjësve të sektorit të shëndetësisë dhe gjendja e vështirë e tyre)

Data 17/04/1992 - Takim me Qeverinë kryesuar nga kryeministri z. Aleksandër Meksi.

Data 23/04/1992 - Takim me Ministrinë e Punës dhe Përkrahjeve Sociale z. Dashamir Shehu.

Data 15/05/1992 - 24 pika kërkesa të përgjithëshme drejtuar Qeverisë, Ministrit të Shëndetësisë.

Data 15/05/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Tritan Shehu, zv/ministrin z. Besim Nuri dhe drejtues të tjerë të Ministrisë. Në fund u nënshkrua një marrëveshje e përbashkët për zgjidhjen me afate.

Data 15/05/1992 - Takim me Ministrin z. Tritan Shehu, zv/ministrin Besim Nuri etj lidhur me peticionin e punonjësve të shëndetësisë të rrethit të Matit drejtuar Presidentit, Kryetarit të Presidiumit të Kuvendit Popullor, kryeministrit e Ministrit të Shëndetësisë e Ruajtjes së Ambjentit.

Data 16/05/1992 - Takim në spitalin e Burrelit midis përfaqësuesve të Këshillit Sindikal të Shëndetësisë dhe zv/Ministrit z. Besim Nuri dhe Drejtorit të Drejtorisë Ekonimike z. Milto Koço. Takim me Sekretarin e Komitetit Ekz. të Rrethit z. Ali Zeneli (lidhur me neglizhencat dhe mangësitë e punës aty).

Data 19/05/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Tritan Shehu dhe Drejtues të tjerë lidhur me peticionin dhe protestat e ardhura për zgjidhje.

Data 28/05/1992 - Takim me kryeministrin Aleksandër Meksi, Ministrin e Shëndetësisë Tritan Shehu.

Datat 1-2-3-4/06/1992 - U punua në Ministrinë e Shëndetësisë së bashku lidhur me tabelën e pagave.

Data 09/06/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Tritan Shehu, z. Mehmet Zgjani, z. Alqi Jani (problemi i pagave, i vështirësive, lejevetë zakonshme etj)

Data 08/07/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Tritan Shehu (vazhdim i zgjidhjeve)

Data 17/07/1992 - Takim me Kryetarin e Presidiumit të Kuvendit Popullor z. Pjetër Arbnori.

Data 08/08/1992 - Tetë pika kërkesash drejtuar Presidentit, Kryeministrit, Ministrit të Shëndetësisë dhe Ekonomisë Financave për mos zgjidhjet e plota të marrëveshjes të nënshkruar më datë 15/05/1992.

Data 19/08/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Tritan Shehu, përfaqësues të Ministrisë Ekonomike dhe Financave, Institutit të Sigurimeve Shoqërore Shtetërore. (problemi i pagave dhe shqetësimet sociale).

Data 20/08/1992 - Takim me Presidentin e Republikës z. Sali Berisha. (Shqetësimet e punonjësve sektorit të Shëndetësisë)

Data 21/08/1992 - Takim me kryeministrin z. Aleksandër Meksi.

Data 17/10/1992 - Takim me kreyministrin z. Aleksandër Meksi etj.

Data 21/10/1992 - Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Tritan Shehu dhe drejtues të tjerë të Ministrisë (Shqetësimet aktuale të Federatës). Kërkesat e punonjësve të sektorit të Higjienës dhe Epidemiologjisë e shërbimit publik të rretheve Korçë, Devoll, Pogradec, Kolonjë, Laç, Durrës etj.

Data 28/10/1992 - Takim me Ministrin e Punës dhe Përkrahjes Sociale z. Dashamir Shehi. (problemet e kontratës kolektive, shtëpive të azileve, etj).

 Viti 1993

- Deklaratë, drejtuar Presidentit, k/Ministrit, Ministrit të Shëndetësisë dhe Financave

- Takim pune me Ministrin e Shëndetësisë z. Tritan Shehu.

- Përshëndetje Konferencës Kombëtare të Partisë Socialdemokrate.

- Përshëndetje drejtuar krijuesve dhe anëtarëve të Federatës me rastin e dy - vjetorit.

- Me përfaqësues të Partisë Aleanca Demokratike.

- Me përfaqësues të Partisë Demokratike.

- Nga mbledhja e këshillit kombëtar të K.S.SH-së

- Sindikata përballë ligjit për K.K. të Punës z. Mano. kriteret profesionale s’kanë të bëjnë me kontratën e punës.

- Përshëndetje Kryqit të Kuq Shqiptar.

- Kërkesa - drejtuar, Presidentit, K/Ministrit, Ministrisë së Shëndetësisë e Financave.

- Kërkojmë vlerësim më të drejtë për punonjësit e shëndetësisë. Takim me Min. Shëndetësisë. Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi.

- A ndodhet Shqipëria para një krize parlamentare? Takim i hapur nga P.S.D. Tiranë.

- U mblodh kryesia e F.S.Shëndetësisë. Të zhvillohet konferenca e Dytë Kombëtare.

- Drejtorit të Telekomit shqiptar, z. Ardian Shehu.

- Thirrje: Punonjës të shëndetësisë është domosdoshmëri të aderojmë në sindikatë.

- Zhvilloi punimet Konferenca e Dytë Kombëtare e F.S.Shëndetësisë së Shqipërisë

- Takime me Parti Politike

- Aktivitetet e Federatës - 1993.

Aktivitetet e Federatës gjatë vitit 1993

Data 21/01/1993- Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Tritan Shehu dhe Drejtorin e Drejtorisë Ekonomike (shqetësim në vazhdimësi për zgjidhje konkrete)

Data 25/01/1993 - Takim me Ministrinë e Punës z. Dashamir Shehi

Data 12/06/1993 - Takim me Kryetarin e Kuvendit Popullor z. Pjetër Arbnori.

Data 15/06/1993 - Njëzet pika kërkesash drejtuar Presidentit, kryeministrit, Ministrit të Shëndetësisë, Ekonomisë e Financave.

Data 23/06/1993 - Takim në Ministrinë e Shëndetësisë me zv/Ministrint z. Besim Nuri dhe gjithë drejtuesit e tjerë të Drejtorive të Ministrisë lidhur me diskutimin dhe mundësinë e zgjidhjes të kërkesave të paraqitura nga Federata.

Në fund u nënshkrua marrëveshja e përbashkët për zgjidhje me afate.

Data 05/07/1993 - Takim me Ministrin e Punës dhe Përkrahjes Sociale z. Dashamir Shehi.

Data 03/08/1993 - Takim me drejtorin e Televizionit Shqiptar z. Qemil Sakajeva (u debatua për shqetësimet tona lidhur me transmetimet e aktivitetit tonë sindikal)

Data 01/09/1993 - Thirrje drejtuar punonjësve të Shëndetësisë për domosdoshmërinë e aderimit në Sindikatë.

Data 20/10/1993 - Në Pallatin e “Ali Kelmendi” në Tiranë zhvillon punimet Konferenca e dytë Kombëtare e Federatës Sindikale të Pavarur të Punonjësve të Shëndetësisë.

 Viti 1994

- Veprimtari sindikale, janar - shkurt '94

- Takim në Ministrinë e Financave

- Takim në K/Ministri

- Takim në Ministrinë e Shëndetësisë

- Takim në Ministrinë e Shëndetësisë, kërkesat.

- Takim me Drejtorin e Farmacive në Ministrinë e Shëndetësisë.

- Takim në Drejtorinë e Telekomit Shqiptar.

- Në Ambasadën Greke - ngushëllim.

- Në mbrojtje të interesave të punonjësve - Punonjësit e inspektoriatit sanitar "kacafyten" me matrapazët dhe dallaverazhinjtë.

- Njoftim Masmedias.

- Denoncim i veprimit antiligjor nga Ministri Cikuli në K/Ministri Ministrinë e Punës.

- 25-29/10/1994 Vizitë në Maqedoni

- Disa opinione në politikën e kujdesit shëndetësor në Shqipëri. Koncepti ynë.

- Takime pune të kryetarit të Federatës z. Mano. - Në Ministrinë e Punës.

- Në Seminarin ILO-s

- Në poliklinikën e spitalit Vlorë

- Në drejtorinë e Ministrisë së Punës.

- Në shtëpinë e hantikapatëve Shkodër.

- Veprimtari të Federatës së Shëndetësisë.

- Shkodër

- Gramsh

- Vëzhgim 1994

- Aktivitete të Federatës me seksionet, të zgjedhur e punonjës të shëndetësisë në Institucionet e ndryshme të vendit (Janar 1994 - Dhjetor 1994).

- Aktivitete të Federatës Sindikale të Shëndetësisë me drejtues Institucionesh, Ministri, Qeveri, Parlament dhe President. (Janar - dhjetor 1994).

 Aktivitete të ndryshme gjatë vitit

Datë 01/01/1994 - Uroj sindikalistët e Federatës, simpatizantët dhe kolegët e shëndetësisë për vitin e Ri 1994. Kartolina, letra dhe telefona për të njohurit brenda dhe jashtë vendit. Shëndet e realizime të dëshiruara.

Datë 19/01/1994 - ora 10.00 - Pjesëmarrës në tubimin e organizuar në Q.K.Ushtarake për Isa Boletinin.

ora 13.00 - Takim pune me drejtues të Partisë së Unitetit Kombëtar.

Datë 07/02/1994 - Takim me përfaqësues të komisionit të kodit të punës, pranë Ministrisë së Punës.

Paraqiten domosdoshmërinë e bashkëpunimit e bëmë prezent pakënaqësitë e vërejtjet tona në syrin sindikal, por dhe juridik.

Datë 22/02/1994 - Pjesëmarrës në seminarin e organizuar nga programi Phare e Tacis Demokraci, na pallatin e kongreseve.

Datë 17-20/03/1994 - Marr pjesë në kongresin e sindikatave në Bar, Mal i Zi.

Datë 12/04/1994 - Takim me punonjës të çerdhes nr. 47, Tiranë, të pushuara nga puna pa drejtësisht e të zëvendësuara nga punonjëse të tjera, pa shkak profesional.

Datë 01/05/1994 - Festimi i ditës Ndërkombëtare të 1-Majit, ditës së punëtorëve. Në Shqipëri e pa lejuar festa dhe punëtoria pa punë. Masmedia e pushteti politik në harresë çudi?!

Datë 05/05/1994 - Përkujtojmë 5 majin, ditën e dëshmorëve, duke vendosur lule tek varrezat e dëshmorëve të kombit.

Ora 10.00 - Takim përkujtimor në pallatin e Kongreseve.

Datë 18/05/1994 - Marr pjesë në forumin mbi problemet që kanë shoqatat e Paraplegjikëve dhe Invalidëve të punës e organizuar nga shoqata për Kulturë Demokratike.

Datë 19/05/1994 ora 16.00 - Takoj e bisedoj me delegacionin e komunitetit Europian, për çështjet ekonomike - sociale, seksionit për marrëdhëniet e jashtme sindikale dhe politikës së zhvillimit.

Giuseppe Pricolo, Italia - President i grupit të studimit "marrëshënie UE/Shqipëri"

Andre Amato, Italia - Sindikata, CGIL

Kostantinos Douvis, Greqi - Anëtar i Këshillit Administrativ. Presidenti i Federatës së tregëtarëve dhe artizanatit.

Angela Guillaume, Angli - Ekonomiste, Kryetare e Komisionit të B. Europian për gratë.

Bernard Mourgues, Francë - Konfederata F.O.

Takimi ishte shumë i rëndësishëm për të shpjeguar ne pozicionin dhe objektivat tona. Delegacioni pyeti dhe u interesua për politikën sociale, legjshmërinë, pushteti politik, marrëshëniet Qeveri - Sindikatë etj

Datë 31/05/1994 , ora 11.30 - Takim me specialistë të ILO (organizatë ndërkombëtare të Punës) për kodin e ri të punës. Paraqitëm vërejtjetdhe propozimet tona me shkrim dhe kërkuan shpejtim të proçedurës.

Datë 01/06/1994 , ora 11.00 - Takim me profesorin nga Zvicra, pranë Ministrisë së Punës, caktuar për kodin e punës. Vumë re tendencat e tij për të ecur ngadalë në punime dhe jo i hapur për të marrë në konsideratë vërejtjet e sindikatës, deri diku i diktuar dhe i politizuar.

Datë 02-03/06/1994 - Takim pune me kryetarin e Qëndrës punëtore të Janinës - Greqi. Zhvillimi i marrëdhënieve dy palëshe sindikale.

Datë 14/06/1994 , ora 12.00. - Takim me delegacionin e sindikatës Daneze SID dhe gazetës së saj. Mundësia e ndihmës teknike dhe shkollimit sindikal.

Datë 01/07/1994, ora 14.10 - Takim me kryetarin e shoqatës të Invalidëve të Tiranës z. Llazar Dako për bashkëpunim e ndihmë sociale.

Datë 05/07/1994 , ora 09.00 - Takim me përfaqësues të Konfederatës të Sindikatave të Lira, Bruksel. Njohje të aktivitetit tonë sindikal, pozicionin, shtrirjen, bashkëpunim me sindikatën e pavarur etj. Takimi i paragjykuar nga kolegët.

Datë 15/07/1994 , ora 11.00 - Mbledhje e zgjeruar e kryesisë së Federatës. U tajtuan vështirësitë e hasura për zgjidhjet e parashtruara si sindikatë, pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe u saktësuan qëndrimet e mëtejshme.

Datë 30/08/1994 - Bisedë me shoqatën e dhuruesve të gjakut të Tiranës, për problemet e tyre dhe kontributin tonë për ti ndihmuar në Ministrinë e Shëndetësisë. U mor një takim me Ministrin e Shëndetësisë ku u kërkuan zgjidhja.

Datë 14/09/1994 - Takim me kryetarin e seksionit të shëndetësisë të Pogradecit z. Sotiraq Karanxha farmacist privat, lidhur me paturpësinë e privatizimit të farmacive drejtuar Qeverisë, qëndrimet e mundshme dhe të dobishme nga Federata.

Datë 25-29/10/1994 - Vizitë pune i delegacionit tonë në Shkup - Maqedoni të ftuar nga kolegët e Sindikatës të Shëndetësisë. U trajtuan shumë probleme si dhe u përfundua nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis dy sindikatave për të ardhmen.

Datë 03-05/11/1994 - Marr pjesë në kongresin e 25-të të Qëndrës Punëtore të Selanikut - Greqi.

Datë 06/11/1994 - Votoj për Kushtetutën e Shqipërisë.

Datë 15-19/11/1994 - Bratisllavë - Sllovaki, seminar i organizuar nga PSI-ja (Shërbimet Publike Ndërkombëtare) Takim me sek. e përgithshëm Alan

Ledher, ku i dorëzojmë dhe dokumentat e pranimit në këtë organizëm botëror.

Datë 25/12/1994 , ora 10.30 - Marr pjesë në pritjen në kishën Ortodokse Tiranë për krishtlindjet.

Aktivitete të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Shqipërisë

(Me seksionet, të zgjedhur e punonjës të Shëndetësisë në Institucione të ndryshme të vendit)

(Janar 1994 Dhjetor 1994)

Elbasan data 07/01/1994 e premte

Elbasan " 08/01/1994 e shtunë

Korçë " 11/01/1994 e martë

Lushnjë " 12/01/1994 e mërkurë

Berat " 12/01/1994 e mërkurë

Durrës " 11/02/1994 e premte

Pogradec " 10/03/1994 e enjte

Korçë " 11/03/1994 e premte

Bilisht " 11/03/1994 e premte

Shkodër " 17/03/1994 e enjte

Lushnjë " 07/04/1994 e enjte

Lushnjë " 14/04/1994 e enjte

Durrës " 15/04/1994 e premte

Korçë " 06/05/1994 e premte

Bilisht " 07/05/1994 e shtunë

F. Krujë " 11/05/1994 e mërkurë

Krujë " 11/05/1994 e mërkurë

Fier " 24/05/1994 e martë

Vlorë " 24/05/1994 e martë

Gramsh " 26/05/1994 e enjte

F. Krujë " 27/05/1994 e premte

Gjirokastër " 02/06/1994 e enjte

Durrës " 22/06/1994 e mërkurë

Korçë " 16/07/1994 e shtunë

Bilisht " 17/07/1994 e dielë

Pogradec " 18/07/1994 e hënë

Korçë " 19/07/1994 e martë

Durrës " 22/07/1994 e premte

Pogradec " 28/07/1994 e enjte

Korçë " 29/07/1994 e premte

Durrës " 03/08/1994 e mërkurë

Shkodër " 04/08/1994 e enjte

Maliq " 01/09/1994 e enjte

Maliq " 02/09/1994 e premte

Sarandë " 20/09/1944 e martë

Delvinë " 21/09/1994 e mërkurë

Shkodër " 23/09/1994 e martë

Durrës " 27/09/1994 e martë

Gjirokastër " 04/10/1994 e martë

Sarandë " 05/10/1994 e mërkurë

Durrës " 13/10/1994 e enjte

Shkodër " 28/10/1994 e martë

Vlorë " 23/11/1994 e mërkurë

Shkodër " 30/11/1994 e mërkurë

Shkodër " 01/12/1994 e enjte

F. Krujë " 02/12/1994 e premte

Gramsh " 05/12/1994 e hënë

Fier " 08/12/1994 e enjte

Vlorë " 09/12/1994 e premte

Korçë " 15/12/1994 e enjte

Korçë " 16/12/1994 e premte

Korçë " 17/12/1994 e shtunë

Shkodër " 21/12/1994 e mërkurë

Tiranë më 31/12/1994

Aktivitete të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Shqipërisë, me drejtues Institucionesh, Ministri, Qeveri, Parlament dhe President

(Janar 1994 - Dhjetor 1994)

Takim në Ministrinë e Financave me zv/ministrin z. Robert Çeku.

(Data 13/01/1994 ora 09.00, e enjte)

Takim në kryeministri me z. Aleksandër Meksi - Kryeministër. Z.Dashamir Shehi - Ministër i Punës, z. Besim Nuri - zv. Ministër i Shëndetësisë

(Data 20/01/1994 ora 18.00, e enjte)

Takim në Ministrië e Shëndetësisë me z. Maksim Cikuli, Ministër i saj

(Data 21/01/1994 ora 07.00, e premte)

Takim me zv/ ministrin e shëndetësisë z. Besin Nuri

(Data 24/01/1994 ora 08.00, e hënë)

Takim në Ministrinë e Shëndetësisë me zv/ ministrin e z. Besim Nuri e drejtues.

(Data 27/01/1994 ora 09.00, e enjte)

Takim në Drejtorinë e Farmacive në Ministrinë e Shëndetësisë me drejtorin z. Vigan Saliasi.

(Data 27/01/1994 ora 12.00, e enjte)

Takim në drejtorinë e përgjithëshme të telekomit shqiptar me z. Adrian Shehu, drejtori i saj.

(Data 03/02/1994 ora 10.00, e enjte)

Takim me specialistët (juristë) në Ministrinë e Shëndetësisë.

(Data 10/02/1994 ora 09.00, e enjte)

Takim me Presidentin e Republikës z. Sali Berisha.

Data 26/04/1994 ora 15.00, e martë)

Takim me zv/ ministrinë e Financave z. Robert Çeku.

(Data 05/05/194 ora 13.00, e enjte)

Takim me kryeministrin z. Aleksandër Meksi e ministra të tjerë.

(Data 24/06/1994 ora 13.00, e premte)

Takim me Ministrin e Punës e Përkrahjes Sociale z. Dashamir Shehi.

(Data 14/07/1994 ora 10.00, e enjte)

Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Maksim Cikuli.

(Data 20/08/1994 or 09.00, e shtunë)

Takim me zv/ministrin e Shëndetësisë z. Besim Nuri.

(Data 29/08/1994 ora 8.30, e hënë)

Takim me Drejtorine Marrëdhënieve profesionale në Ministrinë e Punës z. Bujar Cani.

(Data 15/09/1994 ora 11.00, e premte)

Takim me qeverinë, z. Aleksandër Meksi dhe Ministra të tjerë.

(Data 30/09/1994 ora 11.00, e premte)

Takim me Ministrinë e Shëndetësisë z. Maksim Cikuli.

(Data 06/10/1994 ora 08.00, e enjte)

Takim me drejtorin e marrëdhënieve profesionale në ministrinë e punës z. Bujar Cani.

(Data 10/10/1994 ora 11.00, e hënë)

Takim në Ministrinë e Punës e Përkrahjes Sociale z. Dashamir Shehi

(Data 22/11/1994 ora 12.00, e martë)

Takim me Drejtorinë e Marrëdhënieve profesioanle në Ministrinë e punës z. Bujar Cani.

(Data 25/11/1994 ora 08.00, e premte)

Takim me Këshilltarin e Ministrisë së Shëndetësisë z. Petraq Cama.

(Data 28/12/1994 ora 07.30, e mërkurë)

Takim me Ministrin e Shëndetësisë z. Maksim Cikuli.

(Data 30/112/1994 ora 08.00, e premte)

Takim me drejtorin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore z. Naim Hasa.

(Data 30/112/1994 ora 12.00, e premte)

Tiranë më 31/12/1994

Kryetari Minella MANO


Home       |        Historik     |         Statuti       |        Partneret      |         Aktivitetet       |       Kontakt
Copyright © DanielM . All rights reserved.