Foto nga konference rajonale PSI

 

Takim Sektorial i Sindikatave të Shëndetësisë

 

(Reformat e Sektorit të Shëndetësisë dhe Përgjigjet e Sindikatave)

Tiranë-Shqipëri,

Hotel Tirana - Internacional

Datë, 17 Mars 2005, ora 9:00deri Datë, 18 Mars 2005, ora 13:00

Objektivat:

 A/Shkëmbim eksperiencash.

B/Identifikimi i shqetësimeve të përbashkëta.

C / Miratimi i një politike të përbashkët.

D/ Raportim në task-force për Shqipërinë, të P.S.I-së dhe komiteti drejtues i E.P.S.U-it.

17 Mars( e enjte) 2005

9 :00 Hapja,prezantimi, qëllimi dhe objektivat.

Prezantimet e vendeve (15 minuta për çdo vend pjesëmarrës).

Këto prezantime do të përqëndrohen në :

 

 1. Stadi i reformës.
 2. Sistemet e sigurimit.
 3. Qëndrimi i sindikatave kundrejt reformave.
 4. Përfshirja e sindikatave në proçesin e reformës.
 5. Problemet kryesore, të cilat prekin punëtorët, sindikatat dhe popullsinë.

11 :30 Pyetje dhe Diskutime.

12 :30 Dreka.

14: 00 Politika e B.E-së, në Shërbimin Shëndetësor

dhe strategjia e P.S.I / E.P.S.U.(folësa).

15 :00 Pyetje dhe Diskutime.

15 :30 Pushim për kafe.

16 :00 Punë në Grup. I-rë

- Identifiko problemet e përbashkëta,

mbi bazat e prezantimeve të sesionit të mëngjesit

-Ndërhyrje, nga Kolegët e pranishëm të çdo Sindikata përfaqësuese.

 - Ndërhyrje, nga dr. Minella Mano,

President i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Shqipërisë.

Bazuar mbi problemet e ngjashme në Vendet respektive,

ku Shërbimi Shëndetësor, Taksapaguesit, Pacientët dhe Sindikatat e Shëndetësisë ndodhen, si dhe ndryshimeve pozitive

duam të ndodhin, duke reformuar k ëtë shërbim , me synim rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit ndaj çdo pacienti,

Propozoj për kolegët e pranishëm ,

me qëllim ndihmën ndaj njeri – tjetrit, si Institucione Juridike-Profesionale,

nënshkrimin e një Marrëveshje (protokoll) Bashkëpunimi ,

nga të gjitha Sindikatat e Shëndetësisë(anëtare të P.S.I-së) të vendeve të grupimit,

ku të përcaktojmë së bashku temat (pikat) e saj,

nga ku do të lindin dhe detyrat për Sindikatat dhe anëtarët tanë,

jo vetëm në institucionet dhe vendet e tyre, por më gjerë në rajon.

17 :00 Vizitë,Qëndrën Spitalore Universitare”N ënë Tereza ” në Tiranë

19:00 Darka

 18 Mars (e premte) 2005

 9:00 Raportim në sesion plenar: Rezultatet e punës së Grupit të I-rë.

 9:45 Punë në Grup, II-të

- Zhvillimi i politikave të përbashkëta,

të bazuara në raportimet e Workshopeve të ndryshëm.

10:45 Pushim për kafe

 11:15 Raportim në sesion plenar: Rezultatet e punës së Grupit të II-të.

 12:00 Konkluzione dhe miratimi i një Politike të Përbashkët.

 12:30 Firmosja e Marrëveshjes së përbashkët ,

nga të gjitha Sindikatat e Shëndetësis ë , të vendeve pjesëmarrëse.

13 :00 Fundi i Takimit

 13: 00 Dreka

 17: 00 Vizitë në qytet – kafe

 19: 00 Darka

 

Personat që do të marrin pjesë,

Nga, Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Shqipërisë,

Në, Takimin Sektorial të Sindikatave të Shëndetësisë,

Të, Vendeve të Europës Juglindore,

Anëtare të P.S.I-së(Shërbimeve Publike Ndërkombëtare)

 

që do të mbahet në, Tiranë - Shqipëri,

dt. 17 Mars, ora 9:00 dhe dt. 18 Mars 2005, ora 9:00 ,

Hotel Tirana - Internacional

  

Tema: “ Reformat e Sektorit të Shëndetësisë dhe Përgjigjet e Sindikatave

 

 1. Dr. Benereta Hoxha Tiranë

 

 1. Dr. Svetllana Bitincka “

 

 1. Dr. Rezeart Agolli “

 

 1. Dr. Erion Dobi Durrës

 

 1. Dr. Dion Riza Korçë

 

 1. Dr. Altin Kënuti Elbasan

 

 1. Dr. Pirro Prifti Tiranë

 

 1. Dr. Flora Laçi “

 

 1. Dr. Barie Karasani “

 

 1. Dr. Josif Lekbello “

 

 1. Dr. Gëzime Kormaku “

 1. Ekon. Donika Lluka Tiranë

  

Informim: Shpenzimet për pjesëmarrësit, do të përballohen nga organizatorët.

 President

 Dr. Minella MANO

 

 

 

Home       |        Historik     |         Statuti       |        Partneret      |         Aktivitetet       |       Kontakt
Copyright © DanielM . All rights reserved.